Pages Menu
Categories Menu

Artykuły

„Nie zawal! Wybierz życie” – rusza nowa kampania świadomościowa

Zawał serca to nie tylko i nie zawsze ból w klatce piersiowej. Jak nie przegapić zawału, jak rozpoznać jego nietypowe objawy? W nowej kampanii społecznej „Nie zawal! Wybierz życie” za pomocą multimedialnych spotów emitowanych w środkach komunikacji miejskiej, edukacyjnych plakatów i ulotek wyjaśnią Polakom eksperci Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Rusza ogólnopolska kampania świadomościowa poświęcona nietypowym objawom […] Czytaj dalej »

Trzej Prezesi o Dekalogu Potrzeb Polskiej Kardiologii: prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski

O ocenę sytuacji polskiej kardiologii AD 2022; o to, które potrzeby z Dekalogu są dziś najpilniejsze do spełnienia, a które już zaczęły być realizowane, zapytaliśmy trzech Prezesów PTK: prof. Przemysława Mitkowskiego, prezesa PTK, prof. Adama Witkowskiego, past-prezesa PTK i prof. Roberta Gila, prezesa-elekta PTK. Dekalog potrzeb polskiej kardiologii 1. Zniesienie limitu na procedury kardiologiczne i […] Czytaj dalej »

Prof. Piotr Rozentryt: Powikłania nefrologiczne u chorych z niewydolnością serca

W przebiegu chorób serca może dojść do uszkodzenia ne­rek lub przyspieszenia rozwoju już zaistniałych w nich zmian. Z kolei gdy mamy do czynienia z chorobą nerek, może dojść do uszkodzenia serca. I zarówno ze strony ser­ca, jak i nerek mogą to być zmiany ostre lub przewlekłe. A gdy weźmiemy pod uwagę, że samych fenotypów prze­wlekłej […] Czytaj dalej »

„Nietypowa przyjaciółka uratowała życie!” – pierwsze w Polsce interwencje kamizelki defibrylującej

Pierwsze w Polsce interwencje kamizelki defibrylują­cej, technologii służącej do czasowego zabezpiecze­nia pacjentów zagrożonych nagłym zgonem serco­wym, jak dotąd poza badaniami klinicznymi miały miejsce u trojga pacjentów. Jakie jest miejsce i znaczenie tej tech­nologii w diagnostyczno-terapeutycznej ścieżce pacjenta z zagrażającymi życiu arytmiami komorowymi? Pani Anna Czulewicz jest pacjentką, u której doszło do pierwszego w Polsce dostarczenia […] Czytaj dalej »

Prof. Piotr Ponikowski: Nowoczesna farmakoterapia szansą dla pacjentów hospitalizowanych z powodu zaostrzenia niewydolności serca

Dziś możemy powiedzieć, że niewydolność serca można uznać za kolejną epidemię XXI w. Niestety mamy najwyższy w Europie wskaźnik hospitalizacji z po­wodu niewydolności serca. U nas wynosi on 500 hospitalizacji na 100 tys. mieszkańców, podczas gdy średnia europejska to 200-250 na 100 tys. mieszkańców – mówi prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski, dyrektor Instytutu […] Czytaj dalej »

Prof. Agnieszka Olszanecka: Leki złożone w terapii nadciśnienia tętniczego to inwestycja w przyszłość

Nadciśnienie tętnicze jest chorobą przewlekłą, leczenie również jest przewlekłe, dlatego tak ważne jest, żeby było nie tylko skuteczne, ale właśnie wygodne dla pacjenta. Szacuje się, że przy prawidłowo stosowanej strategii leczenia u zdecydowanej większości chorych można tak dobrać tabletkę, złożoną z dwóch czy trzech leków, żeby w ciągu kilku miesięcy uzyskać wartości docelowe i znacznie […] Czytaj dalej »

Prof. Tomasz Hryniewiecki: Mamy dług kardiologiczny wobec pacjentów

Krajowa Sieć Kardiologiczna stano­wi odpowiedź na sytuację w ochronie zdrowia. Mamy tzw. dług zdrowotny, także kardiologiczny, czyli niezaspokojo­ne potrzeby w zakresie diagnostyki i leczenia – w tym przypadku chorób układu sercowo-naczyniowego. Pandemia nasiliła ten problem, wydłużyły się kolejki pacjentów – mówi prof. Tomasz Hryniewiecki, konsultant krajowy w dziedzinie Kardiologii, kierownik Kliniki Wad Zastawkowych Serca Narodowego […] Czytaj dalej »

Dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka: Retaryfikacje muszą być adekwatne do zmian zachodzących w całej gospodarce

Zrównoważony rozwój polskiej kar­diologii wymaga nie tylko stałego dostępu do no­woczesnych technologii lekowych i nielekowych, ale także systematycznego uwzględniania ich kosztów w wycenach świadczeń. Pro­ces retaryfikacji, ze względu na ogromną dynamikę zmian w gospodarce, w szczególności z powodu wysokiej infla­cji, powinien być przeprowadzany znacznie częściej – pisze dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka, dziekan Centrum Kształcenia […] Czytaj dalej »

Paweł Kruś: Finał krótkiej historii

12 września 2022 otwarto Centrum Wspierania Badań Klinicznych (CWBK) w Narodowym Instytucie Kardiologii. Ten obiekt jest zakończeniem pracy rozpoczętej w latach 2017-2018 w senacie przez prof. Henryka Skarżyńskiego oraz marszałków Stanisława Karczewskiego i Tomasza Grodzkiego – pisze Paweł Kruś. Otwarcie Centrum Wspierania Badań Klinicznych w Narodowym Instytucie Kardiologii zamyka pro­ces umiędzynaradawiania polskiej nauki, zapo­czątkowany przez […] Czytaj dalej »

Prof. Agnieszka Mastalerz-Migas: Opieka koordynowana w POZ

Wejście opieki koordynowanej oznacza, że pacjent uzyska możliwość bardziej kompleksowej opieki na poziomie POZ, bez konsultacji w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. Pojawi się więk­sza pula badań diagnostycznych w POZ, możliwość konsultacji ze specjalistami wybranych dziedzin, ła­twiejszy dostęp do profilaktyki, opieka koordynato­ra w profilaktyce i leczeniu chorób przewlekłych; porady edukacyjne oraz dietetyczne – mówi prof. Agnieszka Mastalerz-Migas, […] Czytaj dalej »