Pages Menu
Categories Menu
Wyceny w kardiologii

Wyceny w kardiologii

Na stronie internetowej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 29.04.2016 r. opublikowano nowe projekty taryfy w niektórych świadczeniach w zakresie kardiologii inwazyjnej i elektrofizjologii oraz kompleksowej opieki nad pacjentem po zawale serca. AOTMiT zaproponowała obniżenie wycen o 30-60 proc. Sprawa poruszyła środowisko kardiologów. Na zorganizowaną w ciągu kilku dni konferencję prasową przybyli m.in. prof. Piotr Hoffman, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, prof. Robert Gil z Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie, prof. Wojciech Wojakowski z Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach, prof. Łukasz Szumowski i prof. Adam Witkowski z Instytutu Kardiologii w Warszawie, prof. Maciej Lesiak z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Alarmowali, że jeśli wyceny pozostaną na poziomie proponowanym przez AOTMiT, polska kardiologia może cofnąć się o 20 lat.

Obecny na konferencji wiceminister Krzysztof Łanda zapewniał, że Ministerstwo chce zachować dobre efekty funkcjonowania kardiologii interwencyjnej, ponieważ jednak niektóre procedury były przeszacowane, a np. ceny stentów w ostatnich latach kilkakrotnie spadły, to powinno to zostać uwzględnione w wycenach. Zapowiedział też, że gdy wyroby medyczne i sprzęt medyczny znajdą się na listach refundacyjnych, ceny spadną, gdyż np. nowoczesny sprzęt będzie mógł być kupowany w przetargach centralnych. Potwierdził też, że zmiany w wycenach kardiologii interwencyjnej to dopiero początek zmian, jakie wkrótce będzie przedstawiać ATOMiT.

4/5 - (1 vote)